Fredagen den 24 mars 2023

Styrelsen

Föreningens styrelse har möte ca en gång i månaden, vanligtvis den tisdag som hela orkestern med drill/flagg/tamburmajorer har gemensam träning på Musik och kulturskolan.

Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 oktober till 30 september och årsmötet hålls innan november månads utgång.

Val av styrelseledamöter 2019/20

Johan Brundin, ordförande

Anna Karlsson, sekreterare

Helene Sjödin, kassör

Helena Johansson ledamot, uniformsansvarig orkester

Lena Nyhlen

Karin Helsing

Lena Widmark, ledare drill, flagg och tamburmajor

Hans Reinikka, orkesterledare

Undgomsrepresentanter:

Lilly Nyhlén/ flagg
Adam Lindqqqvist/ orkester